Chiến lược xây dựng liên kết: Danh sách đầy đủ

1. Xây dựng trên các liên kết bị hỏng

Các bước là:

1) Tìm một trang có thể liên kết với bạn,

2) Tìm các liên kết bị hỏng trên trang đó,

3) Cho quản trị viên web biết và hỏi xem liên kết bị hỏng có thể được thay thế bằng liên kết với bạn không.

Một hướng dẫn tuyệt vời bao gồm quá trình chi tiết bạn có thể xem ở đây

2. Tìm người sử dụng hình ảnh của bạn

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các trang web khác sử dụng hình ảnh hoặc infographics của bạn bằng công cụ tìm kiếm hình ảnh Google Images.

Hãy lịch sự hỏi xem họ có thể đặt trở lại một liên kết về bạn không. Hầu hết mọi người sẽ rất vui và sẵn sàng khi kết nối với bạn.

3. Sáng tạo một thuật ngữ mới

Đặt một thuật ngữ mới trong ngành của bạn là một trong những cách tốt nhất để có được các liên kết thụ động. Bạn sẽ cần quảng bá nội dung đó và một chút may mắn để nó được biết đến và dần trở nên phổ biến. Khi làm được điều đó, chắc chắn sẽ có hàng tá liên kết mỗi tháng trỏ đến trang web của bạn.

Mẹo: Thiết lập Google Alert cho thuật ngữ mới của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể tiếp cận với những người sử dụng thuật ngữ của bạn và đề xuất 1 backlink trỏ về.

4. Làm một khảo sát hay nghiên cứu

Bạn có tìm thấy một điều gì đó gây tranh cãi, thú vị hay đáng ngạc nhiên? Hãy tập trung vào đó cho tiêu đề bài viết và chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Và bởi vì kết quả của cuộc khảo sát này là đáng ngạc nhiên, sẽ có rất nhiều backlink liên kết trở lại khi họ dẫn chứng trong bài viết của mình.

Tham khảo từ nguồn: https://backlinko.com/link-building-strategies