[Search Console] Công cụ kiểm tra URL của Google hiện khả dụng cho tất cả người dùng

Sau khi chạy thử nghiệm 15 ngày trước, công cụ kiểm tra URL của Google cuối cùng cũng có sẵn cho mọi người trong Google Search Console mới.

Google đã xác nhận trên Twitter rằng hai tuần sau khi phát hành công cụ kiểm tra URL trong Google Search Console mới, Google hiện có sẵn cho tất cả người dùng. (Click để xem video)

Khi công cụ mới được phát hành lần đầu, công cụ này chỉ có sẵn cho một số lượng người dùng hạn chế. Google bắt đầu triển khai từ từ cho nhiều người dùng và vào thời điểm này – 15 ngày sau lần công bố đầu tiên, Google cho biết công cụ này có sẵn cho tất cả mọi người.

Công cụ kiểm tra URL cho phép bạn kiểm tra URL cụ thể trên trang web của mình để xem trạng thái tìm kiếm của Google thấy URL đó như thế nào. Công cụ này “cung cấp thông tin thu thập thông tin, lập chỉ mục và phân phát chi tiết về các trang của bạn, trực tiếp từ chỉ mục của Google”, Google cho biết. Nó sẽ hiển thị ngày thu thập thông tin cuối cùng, trạng thái của lần thu thập dữ liệu cuối cùng, bất kỳ lỗi thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục nào và URL chuẩn cho trang đó. Nó sẽ hiển thị mọi lỗi AMP, lỗi dữ liệu có cấu trúc và các vấn đề lập chỉ mục nếu trang được lập chỉ mục thành công