[SERPs] Hình ảnh thu nhỏ xuất hiện tới 45% trên trang kết quả tìm kiếm di động

Mordy Oberstein từ RankRanger đã báo cáo rằng giao diện kết quả tìm kiếm trên điện thoại di động của Google đã thấy sự gia tăng đáng kể số lượng hình ảnh thu nhỏ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động.

Báo cáo cho thấy có sự tăng đột biến dữ liệu từ ngày 13 tháng 7 năm 2018 – từ 15,7% lên 44,5%. Xu hướng đó đã tiếp tục giữ trong vài ngày. (Ở Việt Nam mình cũng đã nhận thấy điều này từ lâu rồi)

Đây là biểu đồ thể hiện mức tăng đột biến về hình thu nhỏ trên thiết bị di động:

 

Và đây là kết quả khi bạn search trên di động. Rất nhiều hình ảnh thu nhỏ trông bắt mắt hơn.

Trong nhiều năm, Google đã thử nghiệm hình ảnh thu nhỏ trong kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động. Bây giờ, có vẻ như Google đã cho thấy một sự thay đổi rõ rệt hơn.

Điều này có ý nghĩa gì đối với SEO? Hãy đảm bảo hình ảnh của bạn được mô tả rõ ràng trong HTML để Google có thể hiển thị chúng trong kết quả tìm kiếm trên thiết bị di động. Một điều chắc chắn rằng kết quả tìm kiếm với hình thu nhỏ có tỷ lệ nhấp cao hơn so với những kết quả không có hình ảnh.